Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Kopersovereenkomst

1) Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
- Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Taartenland.be opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
- Diensten: De dienst die Taartenland.be aanbied is het verkopen en bezorgen van taart gerelateerde producten.

2) Bestellingen

2.1) Besteltijden

- Bestellingen voor de volgende dag zonder logo, dienen geplaatst te worden tot 18.00 uur. Natuurlijk kunt u na 18.00 uur proberen ons telefonisch te bereiken, vaak kunnen we het dan alsnog voor u verzorgen (dit is geen garantie).
- Bestellingen met logo dienen een dag van te voren te worden aangeleverd (voor 18.00 uur voor de volgende dag). Taarten met logo voor maandag dienen vrijdag voor 18.00 uur besteld te zijn.
- Bestellingen voor een 3D taart of 3D fototaart dienen 3 dagen van te voren te worden aangeleverd.

2.2) Extra opties

- Logo/ afbeelding: Een logo of afbeelding kan toegestuurd worden in JPG en Gif formaat, deze zal dan met eetbare inkt op ouwel/ icing worden gedrukt en bevestigd.
- Brief/ kaart: De koper kan een tekst voor een kaartje bij de taartenservice aanleveren. Dit kaartje wordt samen met de taart bezorgd. Wat ook mogelijk is dat de koper een eigen brief of kaart aanlevert deze zal dan door Taartenland.be bij de taart worden gevoegd.
- Tekst: De tekst kan worden toegevoegd bij de bestelling op de site. Deze tekst zal door de bakker worden gegarneerd.
- Extra product: Als u kiest voor een extra product zoals wijn of slingers dient er altijd een werkdag tussen besteldag en leverdatum zitten.

3) Bezorging

3.1) Leveringstijden

- Wij streven er altijd naar om de taarten voor 13.00 uur af te leveren. Dit kan door enorme drukte of onvoorziene omstandigheden enigszins uitlopen.
- Wij streven er naar om de taarten altijd rond het gewenste tijdstip af te leveren, wij kunnen dit echter in verband met verkeersdrukte en dergelijke nooit garanderen.
- Voor taarten met afzender tekstkaartje en taarten zonder tekstkaarten en taarten met garnering in chocolade tekst geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 18.00 is geplaatst.
- Voor taarten met brief en logo geldt een levertijd van 3 dagen (dinsdag besteld …. donderdag geleverd) dit geld voor bestellingen tot 1000 taarten. Voor bestellingen van meer dan 1000 taarten geld een levertijd van 4 dagen.
- Taartenland.be behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

3.2) Aflevering

- De taarten worden afgeleverd bij de receptie of voordeur van het aangeleverde adres. Taartenland.be is niet verantwoordelijk voor verdere interne aflevering.
- Mocht de taart niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de bakker trachten de taart bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de taart meegenomen. De taart kan gedurende de rest van de dag bij de bakker worden afgehaald. In beide gevallen wordt een brief achtergelaten. Er worden geen nabezorgingen gepleegd en terugbetaling gedaan.

3.3) Spoedlevering

- Mocht de koper een taart met spoed willen laten bezorgen dan dient de koper contact op te nemen met de klantenservice van Taartenland.be. Taartenland.be kan niet garanderen dat deze spoedbestelling geleverd wordt.
- Voor een spoedbestelling rekenen wij een dubbel bezorgtarief.

4) Betaling

4.1) Bedrijven

- Bedrijven gaan akkoord met een betalingstermijn van 14 dagen.
- Indien de factuur niet binnen de ons gestelde betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan komt de door ons aangeboden korting te vervallen en zal deze apart aan u worden gefactureerd.
- Bedrijven kunnen de betaling ook vooraf met I-deal of Mastercard voldoen.

4.2) Particulieren

- Particulieren dienen de factuur van de bestelling vooraf met I-deal of Mastercard te voldoen.

5) Prijzen

- Alle prijzen die vermeld staan op www.Taartenland.be zijn exclusief 6% of 19%btw.

- Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

6) Aansprakelijkheid

- Taartenland.be is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. - Taartenland.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.- Taartenland.be is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten. - Taartenland.be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. - In geval van aansprakelijkheid van Taartenland.be is Taartenland.be nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. - Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7) Annuleringen

- Om een bestelling te annuleren dient de koper dit per e-mail door te geven aan de klantenservice van Taartenland.be. Taartenland.be kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden.

- Bij annuleringen rekent Taartenland.be 10% van de totale order.

8) klachten

- Als u een klacht heeft kunt u deze per post aan ons doen toekomen

- Klachten dienen tot 1 maand na aflevering ingediend te zijn.
- Ook indien koper een klacht indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

9) Privacy

- Gegevens van de koper zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties.

10) Onze taarten

- Het kan zijn dat onze taarten enigszins afwijken van de foto qua uitstraling en/of receptuur. U mag wel verwachten dat de taarten van een goede kwaliteit zijn.

Gegevens Taartenland.be

Taartenland.be Rozenstraat 3 2222 Itegem (België) T. +32 486 48.80.11 BTW: BE 0846.349.744 info@taartenland.be